Marketing Partnerski

Marketing relacji, inaczej nazywany marketingiem skierowanym na klienta lub marketingiem partnerskim zaistniał na wskutek modyfikacji występujących na rynku.

Zmiany te były powiązane głównie z nowoczesnym postrzeganiem klienta i jego potrzeb. Nie starczyło teraz bowiem określenie, iż klient kupuje określony towar bądź go nie kupuje. Konieczna stała się ocena tego, czego potrzebuje i będzie potrzebował w przyszłości. Konsument stał się wartość najistotniejsza dla firmy — jako konkretna jednostka nie natomiast jako czynnik segmentu grupy docelowej.

2Historia rozwoju marketingu

Marketing partnerski nie skupia się na samym konsumencie i jego potrzebach – dołączają do tego relacje firmy z partnerami, pośrednikami i relacje wewnątrz korporacji. Żeby właściwie poznać strategie działań partnerskich należy przyjrzeć się rozkwitowi marketingu oraz zmianom, którym podlegał rynek. Termin marketing wychodzi od angielskiego wyrażenia market i znaczy szeroko pojęty rynek. Studia nad marketingiem zostały zapoczątkowane w latach 20 i były powiązane z postępem gospodarczym i wielkim gronem odbiorców wytwarzanych towarów. Seryjna produkcja i konsumpcja – są ściśle połączone z początkami marketingu. Wraz z postępem i zmianami na rynku zachodziły zmiany w rozumieniu marketingu. Sposób zarządzania firma, spojrzenie na możliwego klienta i dopasowywanie produktów i usług do potrzeb odbiorcy przekształcały się w czasie.Dostosowywano działania marketingowo do zmian rynkowych i rosnących potrzeb klienta.

Idea produkcyjna

Rynek był niezwykle chłonny, nabywcy kupowali wszelkie artykuły dostępne na rynku. Faza opierała się na założeniu, iż klienci wybierają artykuły o najmniejszej cenie. Firmy skupiały się na celach i opcjach firmy, redukując koszty produkcji i zmniejszając koszty materiałów. Faza istniała do początku lat 20.

Koncepcja produktu

Charakteryzowała, ze klienci wybierają artykuły użytkowe, funkcjonalne, o doskonałej klasy. Firmy dążyły do ciągłego doskonalenia towaru nie zwracając uwagi na zmieniające się potrzeby konsumentów. Faza skończyła się na początku lat 30.

Koncepcja sprzedażowa

Powiązana jest z kryzysem finansowym lat 30. Koncepcja ta kładła wpływ na reklamy oraz wysyłki określonego towaru. Klienci przestali dokonywać wielkich zakupów. Rywalizacja na rynku ciągle rosła i występowały kłopoty ze sprzedażą nadwyżek produkcyjnych. Faza trwała do końca lat 50.

Koncepcja orientacji marketingowej

Była początkową kompletną strategią funkcjonowania marki na rynku, skierowaną na odbiorcę. Zasadą działań było założenie, iż firma ma na celu poznanie i wyznaczanie celów klientów. Spółki podjęły pierwsze poważne starania o użytkownika. Istotne stało się, co nabywa klient i co zapragnie zakupić w przyszłości.